دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۹

اسفند
۱۳۹۹
شمـاره
۱۱۹۳۱

بهره مندی 30 هزار نفر از جمعیت روستایی فارس از آب شرب سالم
فارس در اجرای طرح نظارت بر مصرف گاز پیشتاز است
تخریب 9 مورد حصار کشی باغ شهری غیر مجاز در اراضی کشاورزی مرودشت
آغاز عملیات اجرایی ساخت طرح 169 واحدی طرح اقدام ملی مسکن لارستان
کسب مقام برتر درکنفرانس منطقه‌ای سیرد توسط شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

صفحه ۱۱