دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۹

اسفند
۱۳۹۹
شمـاره
۱۱۹۳۱

پیش‌بینی و مدیریت در حوزه آب باعث کاهش خسارات احتمالی می‌شود
ضرورت توجه جدی به سلامت کارکنان و تداوم تولید پایدار و ایمن
گواهی نامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه نفت و گاز مسجدسلیمان صادر شدند
اعتبارات خوزستان از سهم فروش نفت در لایحه بودجه 1400 افزایش یافت
79 حلقه چاه‌های نفت و گاز در 11 ماه امسال در مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شد
کمبود نیرو در کادر درمانی بیمارستان‌های اهواز
خسارات جدی فرسایش خاک در خوزستان
تمدید تعطیلی اصناف خوزستان به شرایط کرونا بستگی دارد

صفحه ۴