شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۲

خرداد
۱۴۰۳
شمـاره
۱۲۸۳۲

حمله به اردوگاه پناهجویان غزه لکه سیاه دیگری به پرونده جنایات صهیونیست‌ها افزود
تولیدکنندگان انصاف در فروش کالا را رعایت کنند
ایران اجازه نخواهد داد ثبات و امنیت منطقه توسط اشغالگران متجاوز مختل شود
ایران هر ادعایی در خصوص جزایر سه گانه را دخالت در قلمرو سرزمینی خود میداند
کاهش پرداختی از جیب بیماران مهمترین اولویت مجلس در حوزه بهداشت و درمان است
تاکید بر تعریف جایگاه شغلی برای شاغلین بخش اقتصاد دیجیتال و توجه به برندسازی
شعبه شورای حل اختلاف ویژه ایرانیان خارج از کشور افتتاح شد
لزوم استمرار و تقویت طرح مولدسازی در جهت توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی

صفحه ۳