شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۳

دی
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۱۷۳

تحلیل سیاسی هفته
نیاز 70 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو در سال آینده
جهت اطلاع
تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی متناسب با فعالیتهای هر مدرسه
منطقه 13 قطب گردشگری شرق تهران می‌شود
درخواست «نوری» از ستاد کرونا برای «حضوری» شدن مدارس
احتمال ورود کشور به اپیدمی اُمیکرون تا اسفند
حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت داروها خواهد شد

صفحه ۲