چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۱

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۳

آذر
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۱۳۱

دولت سیزدهم و مافیای کاغذ
حق الزحمه دستیاران گروه پزشکی 2 تا 3 برابری افزایش می‌یابد
9 رشته جدید به شاخه کاردانش اضافه شد
جهت اطلاع
بازگشایی مدارس بدون رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی نقطه آسیب پذیر ورود به موج ششم است
برای بازگشت به میز مذاکرات هیچ‌گونه اقدام یک‌جانبه‌ای انجام نمی‌دهیم
نماینده دادستان: متهم نوروزی اتهام جعل در سامانه ثبت سفارش خودرو را پذیرفته است
اجرای طرح ویژه مقابله با سرقت
حمایت کمیسیون روابط بین‌الملل و حقوقی تشکل‌های شاهد و ایثارگران از واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به جامعه هدف

صفحه ۲