شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۹

تیر
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۰۳۷

2700 واحد مسکن محرومان و فاز اول مرکز جامع سرطان غرب کشور در همدان افتتاح شد
واحدهای اداری مشمول طرح ملی اصلاح و بهینه سازی موتورخانه‌ها شدند
بهزیستی کرمانشاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نیاز به اعتبار دارد

صفحه ۸