یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۱۳

اردیبهشت
۱۴۰۰
شمـاره
۱۱۹۷۴

اجرای مانور تعیین سهمیه انرژی و اعمال محدودیت در مصارف شرکت‌های صنعت آب و برق استان سمنان
افزایش 159 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سمنان طی سال گذشته
برگزاری جلسه هماهنگی اقدامات مورد نیاز برای مدیریت مصرف برق و کنترل پیک بار تابستانی
تجلیل از نمونه‌های ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
تعمیرات شبکه و تاسیسات توزیع برق استان سمنان با محوریت عبور از پیک تابستان
دهمین نقطه از توابع روستایی دامغان به شبکه فیبرنوری متصل شد
مبارزه باسن غلات در 6830 هکتار از اراضی استان
افزایش 159 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سمنان طی سال گذشته
از چرای خارج از فصل تعلیف دام در مراتع استان سمنان جلوگیری می‌شود
تجلیل از فعالان نماز شرکت توزیع برق استان سمنان

صفحه ۴