چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۰

تیر
۱۴۰۳
شمـاره
۱۲۸۵۵

تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان بر رعایت استانداردها در فیبرکشی به منازل و کسب و کارها
انجام 300 هزار متر مربع آسفالت در مناطق پنج و هشت شهر کرمانشاه
تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان بر رعایت استانداردها در فیبرکشی به منازل و کسب و کارها
پروژه 60 کیلو‌متری توسعه شبکه فیبر نوری شهر اندیشه با سرعت درحال اجراست
کسب نشان اول بهره وری توسط انتقال خون یزد
انجام خطرناک‌ترین عمل جراحی مغز و اعصاب بر روی مغز بانوی 70ساله در زاهدان
ضریب ایمنی خط انتقال گاز تبریز- بازرگان تقویت شد
اجرای برنامه ایمنی آب در استان هرمزگان
انجام خطرناک‌ترین عمل جراحی مغز و اعصاب بر روی مغز بانوی 70ساله در زاهدان

صفحه ۴