شنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۱

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۲

تیر
۱۴۰۱
شمـاره
۱۲۲۸۹

تحلیل سیاسی هفته
بررسی مسائل آبی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد
جهت اطلاع
دستور پیگیری رئیس‌جمهور درباره مستمری بازنشستگان

انتقاد نمایندگان بافق و مرودشت از مصوبه مجلس در مورد واگذاری وظیفه قانون‌گذاری به شوراهای عالی
10 سال محرومیت از کنکور در انتظار متقلبین

صفحه ۲