شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۸

مهر
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۱۰۲

قیمت تایر رسماً 30 تا 40 درصد افزایش یافت
ذخایر آبی کشور به 18 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است
ثبت‌نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن از امروز
ارز 4200 تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند
انتقاد به خلاء تسهیلات در بخش ساخت‌وساز
اوپک پلاس به سقف تولید نرسید
روند افزایش قیمت‌ها باعث رکود کسب وکارها شده است

صفحه ۸