شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۸

مهر
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۱۰۲

تولید محصولات با کیفیت مورد نیاز بازار از اولویت‌های ذوب آهن اصفهان است
سد زاینده رود تنها 14 درصد آب دارد
نگاه ملی و فرامنطقه‌ای مدیران، راهگشای مشکلات حوزه صنعت فولاد است
ذوب آهن اصفهان نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب کرد
باید به سمت ساخت مسکن 30 متری برویم

صفحه ۱۱