پنج شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۴

دی
۱۳۹۹
شمـاره
۱۱۸۹۸

بازگشت آمریکا به برجام، بدون برداشتن تحریم‌ها فقط به‌نفع آمریکاست